ArvotTOIMINTA POHJAUTUU KRISTILLISIIN PERUSARVOIHIN, KUTEN
 • Rehellisyys
 • Tasa-arvoisuus
 • Toisen ihmisen kunnioittaminen ja auttaminen
 • Erilaisuuden hyväksyminen
 • Asioiden ja ristiriitojen selvittäminen
 • Anteeksipyytäminen, -antaminen ja -saaminen
TOIMINTAA OHJAA AJATUS, ETTÄ JOKAINEN IHMINEN ON OMANA ITSENÄÄN ARVOKAS ”HELMI”.

LAPSEN PERUSTARPEET HUOMIOIDAAN IÄN JA KEHITYSTASON MUKAAN
 • Päiväkodin tulee olla lapselle päivän aikana se toinen koti, johon hänen on hyvä tulla ja johon vanhempien on turvallista lapsensa jättää.
 • Kodin ja päiväkodin henkilöstön välinen yhteistyö lapsen parhaaksi on erittäin arvokasta , tärkeää ja välttämätöntä.
KRISTILLISYYS PÄIVÄKODIN ARJESSA
 • Osana toiminta-ajatusta on, että kristillisiin arvoihin perustuva toimintatapa ja lähimmäisen rakkaus näkyvät päiväkodin ilmapiirissä sekä tukevat lapsen myönteisen ja terveen minäkuvan kehittymistä
 • Tavoitteena lisäksi välittää tietoa ja kokemusta siitä, että Jumala on Taivaan Isä, joka on turvallisesti läsnä elämässämme, ja jonka puoleen voi kääntyä pienemmissäkin asioissa.
 • Päiväkodissa halutaan tukea lapsia ympäristön ja luonnon kunnioittamiseen Jumalan suurena luomistyönä

Päiväkoti Helmi, Jokiraitti 1, 41140 KUIKKA, Puh. 045-3574712 Mobiili